تعریف و استفاده از متغیرها در سی شارپ

یکی از نیازهای اساسی هر برنامه کامپیوتری نگهداری اطلاعات است. در زبان های برنامه نویسی متغیر محلی از حافظه رم کامپیوتر می باشد که دارای یک نام بوده و برای نگهداری موقت اطلاعات استفاده می شود.

نحوه تعریف متغیر

در زبان سی شارپ برای تعریف متغیر ابتدا باید نوع آن (type) مشخص گردد و سپس نام آن. نحوه تعریف متغیر به شکل زیر می باشد.

int number;
string name;
float radius;
double price;

پر استفاده ترین متغیرهایی که در سی شارپ می توان تعریف نمود عبارتند از :

int: نگهداری اعداد صحیح

string: نگهداری رشته (متن)

char: نگهداری کاراکتر

bool: نگهداری مقادیر منطقی (true,false)

float: اعداد اعشاری کوچک

double: اعداد اعشاری بزرگ

مقدار دهی متغیرها

جهت مقداردهی یک متغیر ابتدا نام آن را نوشته و پس از درج علامت مساوی، مقدار آن را قرار میدهیم. نکته مهمی که وجود دارد برای مقداردهی، حتما باید مقدار نسبت داده شده، متناسب با نوع متغیر باشد. همچنین مقدار متغیر را هم هنگام تعریف و هم پس از آن می توان نسبت داد.

int number = 10;
string name = "beno";
char symbol = 'b';
float radius = 4.3f;
double price = 143.8;
bool status = true; 

مقادیری string داخل علامت " "، مقدایر char  داخل علامت  ' ' و پس از مقداردهی متغیرهای float  باید علامت f ذکر گردد.

عملگرها

یکی از مهمترین اهداف از ذخیره سازی اطلاعات درون متغیرها انجام عملیات محاسباتی بر روی آنها می باشد. در زبان برنامه نویسی سی شارپ از عملگرهای زیر جهت انجام عملیات محساباتی استفاده می شود.

جمع: +

تفریق: -

ضرب: *

خارج قسمت تقسیم : /

باقی مانده تقسیم : %

از عملگر + علاوه بر جمع بستن محتوای دو متغیر عددی (جمع ریاضی) می توان برای پیوند دو یا چند رشته نیز استفاده نمود.

string name = "Beno" + "Academy"

مثال : برنامه ای که حاصل جمع دو عدد را محاسبه و نمایش دهد.

تحلیل : برای حل این برنامه ما به سه متغیر نیاز داریم، دو متغیر برای نگهداری اعداد و یک متغیر برای نگهداری حاصل جمع.

در صورتیکه متغیرها همگی از یک نوع باشند می توان آنها را در یک خط تعریف نموده و بین نام متغیرها از علامت , استفاده کرد.

کدهای برنامه :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Example2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int num1, num2, result;
      num1 = 15;
      num2 = 30;
      result = num1 + num2;
      Console.WriteLine("Sum is : " + result);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

در صورتیکه قصد داشته باشید محتوای یک متغیر را در خروجی نمایش دهید، نباید آن را داخل علامت " " قرار دهید.

همانطور که گفته شد از علامت + برای اتصال دو رشته نیز می توان استفاده نمود. در مثال فوق برای آنکه کاربر بداند عدد نمایش داده به چه معنی می باشد، یک متن به ابتدای آن اضافه شده است.

دریافت اطلاعات از کاربر

جهت دریافت اطلاعات از دستور Console.ReadLine استفاده می شود. مقداری که این متد به برنامه برگشت می دهد از نوع string می باشد، بنابراین می بایست قبل از قرار دادن آن درون متغیری از نوع int، می بایست آن را تبدیل کرد. برای تبدیل محتوای string به int از متد int.Parse به شکل زیر استفاده می شود.

int x;
x = int.Parse(Console.ReadLine());

در صورتیکه قصد داشته باشید برنامه فوق را به شکلی تغییر دهید که اطلاعات را کاربر وارد نماید، می توانید به جای مقدار دهی دستی به متغیرها از دستور Console.ReadLine برای دریافت اطلاعات استفاده نمایید. بنابراین کدها را به شکل زیر تغییر دهید.

static void Main(string[] args)
{
  int num1, num2, result;
  Console.WriteLine("Please enter first number:");
  num1 = int.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("Please enter second number:");
  num2 = int.Parse(Console.ReadLine());
  result = num1 + num2;
  Console.WriteLine("Sum is : " + result);
  Console.ReadLine();
}

در کدهای فوق قبل از دریافت اطلاعات یک پیغام مناسب نیز به کاربر نمایش داده است تا وی بداند چه نوع اطلاعاتی را وارد نماید. پس از ذخیره تغییرات اعمال شده، کلید F5 را بزنید تا برنامه اجرا شود. پس از وارد کردن عدد نیز کلید Enter را بزنید.