قهرمان سوروایور 2005 ترکیه

اولین دوره از مسابقات سوروایور در سال 2005 با عنوان Survivor Türkiye: Büyük Macera در جمهوری پالائو برگزار شد. در این دور از مسابقات با حضور 16 بازیکن و در قالب دو تیم Güney Takımı (تیم جنوب) و Kuzey Takımı (تیم شمال) برگزار شد. تیم جنوب با لباس فرم قرمز و تیم شمال با لباس فرم آبی در این دوره شرکت کردند. این برنامه از طریق کانال D پخش شد و اعضای دو تیم به شرح زیر می‌باشند:

Güney Takımı (تیم جنوب)

 • Uğur Pektaş (اوغور پکتاش)
 • Özgür Şimşek (اوزگور شیمشک)
 • Celal Canbakal (جلال جانباکال)
 • Dilem Gözde (دیلم گوزده)
 • Serap Işık (سراپ ایشیک)
 • Bora Uçak (بورا اوجاک)
 • Özden Yılmaz (اوزدم ییلماز)
 • Fulya Keskin (فولیا ککسین)

Kuzey Takımı (تیم شمال)

 • Irmak Arkadaşlar (ایرماک آرکاداشلار)
 • Kemal Pekser (کمال پکسر)
 • Ebru Demiray (ابرو دمیرای)
 • Selin Yardımcı (سلین یاردیمجی)
 • Onur Okyay (اونور اوکیای)
 • Tuğba Vurkır (طوبی وورکیر)
 • Semih Şahin (سمیح شاهین)
 • Bora Bölükbaşı (بورا بولوکباشی)

افراد حذف شده در سویوایور 2005

لیست افراد حذف شده در سوروایور 2005 به ترتیب زیر می‌باشد:

 1. Bora Bölükbaşı از تیم آبی (روز سوم)
 2. Fulya Keskin از تیم قرمز (روز ششم)
 3. Semih Şahin از تیم آبی (روز نهم)
 4. Tuğba Vurkır از تیم آبی (روز دوازدهم)
 5. Onur Okyay از تیم آبی (روز پانزدهم)
 6. Özden Yılmaz از تیم قرمز (روز هجدهم)
 7. Selin Yardımcı از تیم آبی (روز بیست و یکم)
 8. Ebru Demiray از تیم آبی (روز بیست و چهارم)
 9. Kemal Pekser از تیم آبی (روز بیست و هفتم)
 10. Irmak Arkadaşlar از تیم آبی (روز سی ام)
 11. Bora Uçak از تیم قرمز (روز سی و سوم)
 12. Serap Işık از تیم قرمز (روز سی و ششم)

ugur pektas

به این ترتیب و با حذف بازیکنان فوق چهار نفر به مرحله نهایی سوروایور 2005 راه یافتند که در میان آنها Uğur Pektaş که سابقه بازی در سریال محبوب Arka Sokaklar را داشت توانست به مقام قهرمانی اولین دوره از مسابقات سوروایور برسد. نفرات اول تا چهارم به ترتیب زیر هستند:

 1. Uğur Pektaş (قهرمان)
 2. Özgür Şimşek (نایب قهرمان)
 3. Celal Canbakal (نفر سوم)
 4. Dilem Gözde (نفر چهارم)

نظر شما چیست؟ آیا بازیکنان این دوره را می شناختید؟