دانلود سوروایور 2024

سوروایور 2024 آل استار از تاریخ اول ژانویه 2024 آغاز شد. این مسابقات به مجری گری مورات جیلان و از طریق TV8 پخش می شود. در سوروایور آل استار 2024 بازیکنان در قالب دو تیم قرمر و آبی به رقابت می‌پردازند. حضور همزمان تورابی، اوگدای، ناگیهان، سدا اوجاک، اوزگور، نفیسه و داملا جان باعث شده شاهد حضور یکی از پر ستاره‌ترین سوروایورهای تاریخ باشیم.در ادامه مسابقات نیز قرار است بازیکنان نام آشنای دیگری به این مسابقات اضافه شوند که همین امر باعث جذابیت بیشتر این دوره خواهد شد. در این بخش می‌توانید قسمت‌های مختلف را دانلود و مشاهده کنید.

قسمت اول سوروایور 2024

پارت 1

پارت 2

پارت 3

پارت 4

پارت 5

پارت 6

پارت 7

پارت 8

دانلود قسمت دوم سوروایور 2024

پارت 1

پارت 2

پارت 3

پارت 4

پارت 5

پارت 6

پارت 7

دانلود قسمت سوم سوروایور 2024

پارت 1

پارت 2

پارت 3

پارت 4

پارت 5

پارت 6

دانلود قسمت چهارم سوروایور 2024

پارت 1

پارت 2

پارت 3

پارت 4

پارت 5

پارت 6

پارت 7

دانلود قسمت پنجم سوروایور 2024

پارت 1

پارت 2

پارت 3

پارت 4

پارت 5

پارت 6

پارت 7

قسمت ششم سوروایور 2024

پارت 1

پارت 2

پارت 3

پارت 4

پارت 5

پارت 6

دانلود قسمت هفتم سوروایور 2024

پارت 1

پارت 2

پارت 3

پارت 4

پارت 5

پارت 6

دانلود قسمت هشتم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت نهم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت دهم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت یازدهم سوروایور 2024

پارت 1

پارت 2

پارت 3

پارت 4

پارت 5

پارت 6

پارت 7

دانلود قسمت دوازدهم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت سیزدهم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت چهاردهم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت پانزدهم سوروایور 2024

پارت 1

پارت 2

پارت 3

پارت 4

پارت 5

پارت 6

دانلود قسمت شانزدهم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت هفدهم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت هجدهم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت نوزدهم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت بیستم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت بیست و یکم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت بیست و دوم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت بیست و سوم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت بیست و چهارم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت بیست و پنجم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت بیست و ششم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت بیست و هفتم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت بیست و هشتم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت بیست و نهم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت سی ام سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت سی و یکم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت سی و دوم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت سی و سوم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت سی و چهارم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت سی و پنجم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت سی و ششم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت سی و هفتم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت سی و هشتم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت سی و نهم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت چهلم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت چهل و یکم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت چهل و دوم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت چهل و سوم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت چهل و چهارم سوروایور 2024

همه پارت ها

دانلود قسمت چهل و پنجم سوروایور 2024

همه پارت ها

  • mahdi

    چرا دیر میزاری قسمت هارو