بازی مافیا سناریو وسترن

یکی دیگر از سناریوهای بسیار جذاب بازی مافیا سناریو "وسترن" است. این سناریو شباهت‌هایی با سناریو قمارباز دارد اما تفاوت در برخی از کاراکترها باعث شده جذابیت بیشتری نسبت قمارباز داشته باشد. در سناریو وسترن نیز همانند اکثر سناریوها یک تیم شهروند و یک تیم مافیا وجود دارد. مهمترین شباهت سناریو وسترن و قمارباز اکت محور بودن بودن آن است. حداقل بازیکن موجود برای اجرای سناریو وسترن 6 نفر است اما با 8 و 11 نفر نیز می‌توان این سناریو را بازی کرد.

در سناریو وسترن همه بازیکنانی که در بازی حضور دارند (چه شهروند و چه مافیا) دارای ابیلیتی (قابلیت) هستند که برخی از شخصیت‌ها در شب و برخی دیگر در روز می‌توانند از ابیلیتی (قابلیت) خود استفاده کنند.

روند بازی در سناریو وسترن

در سناریو وسترن پس از تقسیم کارت‌های بازی وارد شب معارفه می‌شویم و اعضای تیم مافیا می‌توانند علاوه بر شناسایی هم، با یکدیگر مشورت کنند.

پس از پایان شب معارفه، وارد روز اول می‌شویم. در سناریو وسترن هم همانند قمارباز دریافت چالش نامحدود است و در طول روز علاوه بر نوبت خود می‌توانید با دریافت چالش، صحبت کنید.

در سناریو وسترن تا روز سوم رأی گیری انجام نمی‌شود و تا روز سوم کابوی هم نمی‌تواند وارد دوئل شود.

نقش‌های موجود در سناریو وسترن

در سناریو وسترن نقش‌های جذابی در هر دو ساید مافیا و شهروند حضور دارند که استفاده درست و به موقع از آنها می‌تواند باعث جذابیت بازی شود.

نقش‌های تیم شهروندی

تفنگدار

در سناریو وسترن نیز همانند سناریو قمارباز، تفنگدار می‌تواند در طول بازی به تعداد نامحدود تفنگ مشقی و یک تفنگ جنگی به بازیکنان اختصاص دهد و بازیکنان دریافت کننده تفنگ در هر زمان از بازی که بخواهند می‌توانند از تفنگ خود استفاده کنند. اگر تفنگ مشقی باشد، هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد اما اگر تفنگ جنگی باشد بازیکنی که به آن شلیک شده از بازی خارج خواهد شد.

تفنگدار باید در اختصاص تفنگ جنگی خیلی دقت کند زیرا اگر به یکی از اعضای تیم مافیا تفنگ جنگی دهد او با شلیک به شهروند، باعث خروج وی از بازی خواهد شد.

اسنایپر

اسنایپر این قابلیت را دارد که در شب به یکی از بازیکنان شلیک کند. اگر به ساید مافیا شلیک کند، آن فرد از بازی خارج خواهد شد، اگر اسنایپر به ساید شهروندی شلیک کند خودش از بازی خارج خواهد شد. عملکرد اسنایپر همانند حرفه‌ای در سایر سناریوها است.

زره پوش

زره پوش دارای یک زره (جلیقه) می‌باشد که از او در مقابل اولین شلیک (شات) محافظت می‌کند. عملکرد زره پوش همانند جان‌سخت در سناریو شب‌های مافیا است.

فراماسون

فراماسون یکی از جذاب‌ترین نقش‌های سناریو وسترن است، فراماسون در شب می‌تواند شهروندها را بیدار کرده و با آنها تیم ماسونی را تشکیل داده و به شناسایی مافیاها بپردازند. در صورتیکه فراماسون به اشتباه یکی از اعضای تیم مافیا را بیدار کند، کل اعضای تیم ماسونی از بین خواهند رفت و توسط گرداننده اعلام می‌شود : "مرگ ماسونی رخ داده است". عملکرد فراماسون تقریبا همانند اوشن در سناریو زودیاک است.

کابوی

کابوی نیز از نقش‌های قدرتمند در سناریو وسترن است. کابوی این قابلیت را دارد که با یک نفر وارد دوئل شود و با هم از بازی خارج شوند. طبیعتا بهترین انتخاب برای کابوی، دوئل با یک مافیا است و اگر به اشتباه با شهروند وارد دوئل شود عملا منجر به خروج دو شهروند از بازی خواهد شد.

در صورتیکه که تروریست (از تیم مافیا) خارج شود، می‌تواند یک شهروند را همراه با خود از بازی خارج کند، در این شرایط کابوی با فدا کردن خود می‌تواند به جای شهروندی که تروریست آن را انتخاب کرده، باعث حفظ او در بازی شود و خودش از بازی خارج شود.

قاضی

بعد از اینکه در روز فردی رای خروج می‌آورد، قاضی تنها یکبار می‌تواند جلوی خروج آن فرد را بگیرید تا در بازی باقی بماند.  توجه داشته باشید که اگر خود قاضی رای خروج آورده باشد، نمی‌تواند از این قابلیت استفاده کند.

فرمانده

همانطور که از نام او پیداست، فرمانده تیم شهروندی است. در صورتیکه اسنایپر به فرمانده شلیک کند، فرمانده می‌تواند شلیک را لغو کند. به این ترتیب شلیک مورد نظر به اسنایپر برگشت داده می‌شود.

شهروند ساده

قابلیت خاصی ندارد و تنها در شناسایی مافیاها می‌تواند به شهروندان کمک کند. همچنین شهروند ساده در رای گیری هم می‌تواند حضور داشته باشد.

اعضای تیم مافیا

شاهکش

شاهکش در طول بازی یک یا دو بار می‌تواند نقش دقیق یکی از اعضای تیم شهروندی را حدس بزند. در صورتیکه این حدس درست باشد، بازیکن مورد نظر از بازی خارج خواهد شد و گرداننده اعلام می‌کند شاهکشی رخ داده است. در صورتیکه شاهکش نقش بازیکن را اشتباه حدس بزند، اتفاقی نخواهد افتاد.

تروریست

یکی از جذاب‌ترین نقش‌های تیم مافیایی تروریست است. در صورتیکه تروریست در طول روز (با شلیک، دوئل کابوی یا رای‌گیری) از بازی خارج شود می‌تواند به انتخاب خود یک شهروند را ترور کند (از بازی خارج کند). در این شرایط در صورتیکه کابوی در بازی حضور داشته باشد می‌تواند خود را فدای شهروند ترور شده کند و به جای او از بازی خارج شود.

نکات تکمیلی سناریو وسترن

 • شاهکش و اسنایپر تنها نقش‌هایی هستند که می‌توانند در شب از ابیلیتی (قابلیت) خود استفاده کنند. سایر نقش‌ها در روز قابل استفاده هستند.
 • تا روز سوم رای‌گیری انجام نمی‌شود و کابوی هم نمی‌تواند وارد دوئل شود.
 • در صورتیکه تروریست در روز از بازی خارج شود می‌تواند یک شهروند را ترور کند اما اگر در شب و توسط اسنایپر کشته شود نمی‌تواند از قابلیت ترور خود استفاده کند.
 • در صورتیکه فراماسون به اشتباه یک مافیا را بیدار کند، کل اعضای تیم ماسونی کشته خواهند شد و در روز بعد گرداننده اعلام می‌کند مرگ ماسونی رخ داده.

نکات آموزشی سناریو وسترن

 • اگر نقش شما اسنایپر است در شلیک خود بسیار دقت کنید. بهترین عملکرد اسنایپر شناسایی تروریست و شلیک به او است زیرا در این صورت ترویست از بازی خارج شده و نمی‌تواند یک شهروند را ترور کند.
 • اگر نقش شما تروریست است می‌توانید بدون ترس بازی کنید و حتی اگر در رای‌گیری و یا توسط کابوی هم از بازی خارج شوید، می‌توانید یک شهروند را ترور کنید. بهترین اتفاق ممکن برای تروریست این است که کابوی با او وارد دوئل شود. به این ترتیب کابوی و تروریست از بازی خارج می‌شوند و تروریست می‌تواند یک شهروند دیگر را ترور کند. به این ترتیب عملا دو شهروند و یک تروریست از بازی خارج می‌شوند.
 • بهترین انتخاب کابوی برای دوئل شاهکش است. در صورتیکه شما با شاهکش وارد دوئل شوید بیشترین کمک را به شهر کرده اید. اما اگر با تروریست وارد دوئل شوید علاوه بر خودتان، یک شهروند دیگر نیز به واسطه ترور از بازی خارج خواهد شد.
 • نقش‌های موجود در بازی 6 نفره: شاهکش، تروریست، کابوی، زره پوش، تفنگدار، اسنایپر
 • نقش‌های موجود در بازی 7 نفره: شاهکش، تروریست، کابوی، زره پوش، تفنگدار، اسنایپر، قاضی
 • نقش‌های موجود در بازی 8 نفره: شاهکش، 2 تروریست، 2 کابوی، زره پوش، تفنگدار، اسنایپر
 • نقش‌های موجود در بازی 10 نفره: شاهکش،2 تروریست، 2 کابوی، زره پوش، تفنگدار، اسنایپر، فراماسون، شهروند ساده